MKEP3
 

Mkono wa Bwana / January 05, 2018

 
MKEP2
 

Mkono wa Bwana / January 05, 2018

Mguu ulioponywa

 
MKEPS1
 

Mkono wa Bwana / January 05, 2018

Uponyaji wa figo iliyoharibika