Host

NA BWANA ANZA

NA BWANA ANZA

Kipindi hiki kinasimamiwa na timu ya watu wanne yaani, Penuel Kajembe,Manase Rusaka,Jenifa Mrema na Larvern Masika