Show

Wakati wa furaha

Wakati wa furaha

Watoto ni Lulu muhimu Mungu aliyotupatia ili tuitunze na kuiandaa kwa ajili ya maisha ya kesho.Kupitia kipindi hiki watoto wanajifunza mambo mengi ambayo yanawakuza kiroho hata kimwili.Kipindi hiki huonekana kila siku za jumapili saa tano kamili asubuhi na marudio siku ya ijumaa saa kumi na mija jioni.

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!